1

فروش اینترنتی سفره قلمکار اصفهان | ارزان

بعد از مرحله نقش زنی، پارچه های نقش زده را شستشو می دهند و در صورت عدم تکمیل طرح یا نیاز به شدت رنگ بیشتری باشد این مراحل با قلمو انجام می شود. از جمله عوامل تعیین کننده مرغوبیت پارچه قلمکار، جنس پارچه بکار برده شده و همچنین مرغوبیت رنگ بکار رفته در قلمکاری می باشد که حتما باید از رنگ های طبیعی استفاده شود.

 

ادامه مطلب...
1