1

کاپینگ چیست؟

در بادکش درمانی یا کاپینگ به لاتین، یکسری فنجان یا لیوان مخصوص روی نقاط عضلانی بدن قرار می دهند، بعد با کشیدن هوای داخل فنجان، با یک پنبه ی مشتعل یا با بادکش طبی بدن عضلات و پوست بدن را می کشند و خون را در ان نقطه متمرکز می کنند.

ادامه مطلب...
1