چگونه فیروزه کوبی اصل را تشخیص دهیم؟؟

بار ها پیش آمده است که در هنکام خرید محصولات فیروزه کوبی دچار مشکل شده ایم و نتوانسته ایم فیروزه ی اصل را از میان نمونه های تقلبی اش تشخیص دهیم.فیروزه کوبی ها را بر دو نوع میتوان تقسیم بندی نمود، از یک سو بر اساس تنوع رنگی در سنگ ها و از طرف دیگر بر اساس سنگ های بکار رفته شده در فیروزه کوب کردن ظروف.


فیروزه کوبی روی مس


سنگی که در ظروف فیروزه کوبی اصل به کار میرود، باید سنگ فیروزه ی اصل باشد که از معادن نیشابور استخراج میگردد. سنگ فیروزه ی کرمان نیز مرغوبیت و اصالت خوبی دارد، اما باز هم سنگ فیروزه نیشابور حرف اول را میزند.


گلدان فیروزه کوب


فروش فیروزه کوبی نامرغوب، کم و بیش رایج شده است و در هنگام خرید باید از فروشنده اجازه بگیرید که مقداری از پلی استر روی کار را بتراشید، تا متوجه شوید ظرف فیروز کوبی اصل است یا خیر.اگر سنگ زیر کار خرابی داشت به معنای نامرغوب بودن سنگ به کار رفته در ساخت محصول است.


گلدان فیروزه


یکی دیگر از نقاط قابل توجه، تعداد قطعات سنگ به کار رفته شده بر سطح ظرف، نظم و ترتیب و فاصله ی میان این قطعات میباشد.به گونه ای که هرچه ظرف فیروزه کوبی شده پرکار تر، منظم تر و فاصله ی بین سنگ ها کمتر باشد، ارزش آن بالاتر است.

هم چنین هر چه تنوع رنگی فیروزه کوب ها بیشتر باشد، آن اثر مرغوب تر و با اصالت تر است.سنگ فیروزه از جمله سنگ هایی است که رنگ های مختلف دارد و طیفی است از رنگ های سبز تا آبی. اگر محصولات فیروزه کوبی، رنگ یک نواخت داشته باشد تقلبی محسوب میشود.


خرید گلدان فیروزه


گلدان فیروزه ساخته شده از بهترین و مرغوب ترین سنگ فیروزه جز زیباترین ظروف فیروزه کوب میباشند که تنها با قیمت 130000 تومان به فروش میرسد.


خرید محصول